Selger
Firma: Max AS
Org nr.: 996199894
Adresse: Verkstedveien 4, 6517 Kristiansund
Epost: post@max-reklame.no
Telefon: 46796660 (Betjent mellom kl 09:00 og 15:00

Kjøper
Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

1.Avtalen

Ved bestilling i nettbutikken blir kjøpesummen reservert på din bankkonto, beløpet blir først
trukket når ordren er behandlet hos oss. Avbestilling må skje før ordren blir fullført. Du kan logge inn på min side for å sjekke status på ordren. Kontakt oss på mail dersom du ønsker å avbestille.
Ordrebekreftelsen sendes automatisk når du har fullført kjøpet. Kunden plikter å undersøke
om ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen hva angår produkttype, innhold,
antall og pris. Angitte priser på nettsiden er inklusive merverdiavgift. Den totale
kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, så som pakking, frakt,
utlevering og emballasje. Alle priser er i Norske kroner (NOK)

Kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med
forbrukerkjøp menes salg av varer til forbruker som ikke handler som ledd i
næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over
internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter.
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene vi har gitt om kjøpet i
ordrebekreftelsen og opplysninger om varene i nettbutikken, direkte korrespondanse pr.mail mellom partene og vilkårene her.

2.Betaling

Kjøp i stupid.no’s nettbutikk betales med kort(Visa eller Mastercard), VIPPS eller faktura. Din sikkerhet og trygghet er viktig for oss og vi benytter derfor Nets for å håndtere vår betalingsløsning. Ved et kjøp i stupid.no’s nettbutikk, vil kjøpesummen bli reservert på konto frem til varene er produsert, maks 30 dager. Først når varene er produsert, pakket og sendt blir kontoen belastet. Du mottar da beskjed om at ordren er fullført.

Vi tilbyr faktura gjennom AfterPay. Fakturaen blir sendt på epost og betalingsfrist er 30 dager. Eventuelle gebyrer spesifiseres i kassen under betalingsvalget ditt. Leveranse skjer til bestillerens folkeregistrerte adresse, og annen leveringsadresse enn denne er ikke mulig.

For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved eventuelle spørsmål angående din faktura må AfterPay kontaktes. Se vilkår for AfterPay faktura her.

Dersom du ønsker å returnere til oss og har valgt faktura som betalingsmåte må du gi beskjed til Kundeservice før fakturaforfall. Da unngår du at faktura purres før retur er behandlet, Max AS er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger som påløper. Send e-post med info om ordrenummer og fakturanummer til post@max-reklame.no

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsning i kassen, alle betalinger håndteres av Nets.  Ingen kort eller kreditt informasjon vil bli oppbevart av Max AS – Stupid.no

3.1 Rabattkoder/betaling med rabattkoder.

Rabattkoder kan ikke kombineres. Man kan kun benytte en rabattkode pr handel. Rabattkoden må legges inn i handlekurven, og kan ikke legges til i etterkant. B Rabattkoder gjelder en gang pr. Kunde, om ikke annet er spesifisert under tilbudet. Har du brukt en rabattkode som gir deg rabatt når du handler for et minimumsbeløp, vil rabatten falle vekk dersom du returnerer varer som gjør at du kommer under minimumsbeløpet. Rabattbeløpet blir trukket fra varene som blir returnert, slik at beløpet som blir refundert er det beløpet som faktisk er betalt.

3.2 Spørsmål knyttet til din betaling, faktura eller delbetaling.

 Du finner alltid dine fakturaer på https://www.myafterpay.no/.

 22 87 89 30

Oppdatert åpningstid finner du her https://www.myafterpay.com/no-no/support/faq?type=contact

3.Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi stupid.no skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. stupid.no vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Reklamasjonsfrist er 2 år.

Dersom varene er skadet under transport må det tas bilde og meldes fra innen 48 timer. Dette er også informert om på pakken.

4.Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss beskjed innen angrefristen.

Ta kontakt med oss og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til riktig Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Ved retur av varer så er kjøper ansvarlig for å dekke retur porto.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Angrerett gjelder ikke varer som er «custom designet» av kjøper (iht. kjøpsloven)

Angrerettskjema sendes sammen med pakkseddel inni forsendelsen.

4.1 Ikke avtalt retur

Ved retur av varer som ikke er avtalt på forhånd eller hvor angrerett ikke er benyttet vil det avkreves et returgebyr på 109 kr. Dette for å håndtere våre kostnader i forbindelse med returhåndtering og undersøkelse av saken.

5.Endring i vilkår

Max AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, også som følge av lovendringer.
Kunden plikter selg å holde seg orientert om slike endringer.

6.Forbehold

Max AS reserverer seg for skrivefeil og prisendringer. Bilder brukt på vår nettside er illustrative og
kan avvike fra varens utseende. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse

7.Force Majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

8.Tvister

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Kreativdekor.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Nordmøre tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

 

Handlekurv
Rull til toppen